RODO

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Paradoks z siedzibą w Poznaniu na os. Orła Białego 82/16.  Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej paradoks.poznan@gmail.com, telefonicznie pod numerem 506371340 lub pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia.
  2. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Stowarzyszenia Paradoks. Kontakt ze Stowarzyszeniem oraz zakup książek odbywa się poprzez formularz dostępny na niniejszej stronie internetowej lub poprzez adres mailowy organizacji.
  4. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat.
  5. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
  6. Wobec danych zebranych na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia w siedzibie Stowarzyszenia, lub poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia zawierającego czytelny podpis na adres poczty mailowej Stowarzyszenia.
  7. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi, podjęcie współpracy lub realizację wysyłki zamówionej książki.
  9. Dane osobowe podawane przy dokonywaniu darowizny lub dokonywaniu płatności za zakupione usługi lub produkty przekazywane do spółki PayPro z siedzibą w Poznaniu, będącej operatorem płatności internetowych przelewy24.pl.